Egzamin w Warszawie, kto zdaje ?

Informacje jak zdobyć Licencje, zezwolenie na działalność, materiały i zakres egzaminu w KWP.

Moderatorzy: redaktor, Detektyw

ODPOWIEDZ
magda
Posty: 2
Rejestracja: 2010-11-09, 09:39

Egzamin w Warszawie, kto zdaje ?

Post autor: magda » 2010-11-09, 12:15

1. Czy za pracę w policji etc (doświadczenie udokumentowane) są przyznawane jakieś dodatkowe punkty do egzaminu? Inaczej: czy osoba przystępująca do egzaminu, a nie legitymująca się wcześniejsza pracą w policji, tudzież abw, służby celne itp ma z mety mniej punktów do zaliczenia tego egzaminu, czy nie? Nie pytam tu o przydatność doświadczeń jw do wykonywania pracy prywatnego detektywa, lecz pytam o sam egzamin na licencję.

2. Pytanie nieformalne, odpowiedź może być również nieformalna, a nawet na to liczę: czy wiadomo jest z góry, kto ma zdać?
Tylko mi nie piszcie banialuków, o co ja w ogóle pytam, mdlejąc z oburzenia. Wiem, co pytam. Dokładnie się zapoznałam z "tematyką" przy okazji egzaminów państwowych na doradcę podatkowego, gdzie jedni ze skarbówek, czy MF wykładali, a ich koledzy zdawali. Pamiętam również ambitnego i zdolnego notariusza, spoza warszawskich :"układów", którego 3 razy oblewała wielka komisyja, bo nie było go "na liście" do uzyskania licencji. Dopiero, jak w międzyczasie opublikowano jego doktorat z prawa, to się zlitowali (no, już ewidentny obciach był) i licencje wreszcie dostał bez łaski.
Zatem, jak to MOŻE być z egzaminem na licencje prywatnego detektywa, to ja sobie umiem wyobrazić. Ja tylko nie wiem, jak to faktycznie JEST.
Czy osoba tzw. znikąd, bez poleceń, a przygotowana bardzo dobrze zda egzamin na licencję, czy nie? Czy wiedza wystarczy?

Detektyw
Posty: 120
Rejestracja: 2010-05-19, 23:16
Lokalizacja: Trójmiasto
Kontakt:

Re: Egzamin w Warszawie, kto zdaje ?

Post autor: Detektyw » 2010-11-13, 20:08

magda pisze:1. Czy za pracę w policji etc (doświadczenie udokumentowane) są przyznawane jakieś dodatkowe punkty do egzaminu?
Komisja może (nie musi) zwolnić Cię z odpowiedzi na pytania dot. działu Ustawy o Policji (jeśli służysz bądź służyłaś), lub też z innych ustaw np. o SG czy też innych jeśli służyłaś w tych formacjach. Ale powiadam, jeśli Komisja się na to zgodzi. Oczywiście winnaś posiadać przy sobie jakąkolwiek dokumentacje potwierdzającą ten fakt.
Oczywiście jeśli kończyłaś prawo... mogą Cie również zwolnić z działu KK.
magda pisze:Inaczej: czy osoba przystępująca do egzaminu, a nie legitymująca się wcześniejsza pracą w policji, tudzież abw, służby celne itp ma z mety mniej punktów do zaliczenia tego egzaminu, czy nie? Nie pytam tu o przydatność doświadczeń jw do wykonywania pracy prywatnego detektywa, lecz pytam o sam egzamin na licencję.
Jeśli masz skończone studia cywilne na kierunku np. prawo itp. masz zwolnienie z jakiejś części egzaminu.

Bynajmniej tak to funkcjonowało. Ale nikt nie jest uprzywilejowany na tyle, że dostajesz jakieś wysokie bonusy.
magda pisze:2. Pytanie nieformalne, odpowiedź może być również nieformalna, a nawet na to liczę: czy wiadomo jest z góry, kto ma zdać?
Magda, chyba jednak mylisz pojęcia. Ja się z tym nie spotkałem. Zauważ, że komisja egzaminacyjną składa się z przedstawicieli różnych Ministerstw:
więc są następujący przedstawiciele (po jednej sztuce, zazwyczaj):

- KGP
- WPA KWP
- Sądu Okręgowego
- Prokuratury Okręgowej
- Psychiatrii (Psychologii)
- MEN (Kuratorium Oświaty)

magda pisze:Zatem, jak to MOŻE być z egzaminem na licencje prywatnego detektywa, to ja sobie umiem wyobrazić. Ja tylko nie wiem, jak to faktycznie JEST.
Czy osoba tzw. znikąd, bez poleceń, a przygotowana bardzo dobrze zda egzamin na licencję, czy nie? Czy wiedza wystarczy?
Sama wiedza wystarczy!! Tak sądzę. Jednak wiedza przyda się na test wiedzy, potem są pytania od Przedstawicieli Komisji.... wtedy praktyka może się również przydać. Sama teoria.... myślę, że nic straconego.
Teraz egzaminy organizowane są w poszczególnych KWP..... w Sejmie "klepnięto" już zmiany w UoUD.... prawdopodobnie od stycznia 2011 egzaminy będą organizowane już "centralnie" w KGP w Wawie.... i kwoty do płacenia będą niższe. Również badana lekarskie zostaną zliberalizowane i będą dot. innego, znacznie okrojonego zakresu.

TUTAJ SZCZEGÓŁY.
Na swoją dobrą opinię musimy pracować 20 lat. Wystarczy pięć minut, by ją utracić - Warren Buffet

redaktor
Posty: 67
Rejestracja: 2010-02-02, 15:41

Post autor: redaktor » 2010-11-17, 09:45

Tu się w pełni zgodzę z postem Detektyw,
nie słyszałem jeszcze o "ustawianiu egzaminów", komisja jest dobierana krótko przed egzaminem.

Natomiast jest jedna opinia - EGZAMIN JEST TRUDNY dla osób średnio przygotowanych.

Nie doczytałem się inaczej więc chyba jest możliwość zdawania egzaminu w innym województwie niż zameldowanie.
Załączniki
877-09_projekt_na_KRM_25_01-1.pdf
do pobrania projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów)
(240.5 KiB) Pobrany 1008 razy

Shadowboy
Posty: 2
Rejestracja: 2010-09-22, 16:19

Post autor: Shadowboy » 2010-12-15, 19:25

Czy jest jakaś przesłanka że wejdą nowe przepisy od 1.01.2011, a może to już pewne?

kmaka311
Posty: 1
Rejestracja: 2011-01-05, 08:24

Post autor: kmaka311 » 2011-01-05, 08:28

poniżej trochę skrótu przepisów które mają wejść w życie za ponad 6 miesięcy.

Komendant Główny Policji przeprowadza egzamin nie rzadziej niż raz na kwartał.
Informację o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji oraz na stronach podmiotowych komend wojewódzkich Policji, 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.
W celu przeprowadzenia egzaminu Komendant Główny Policji powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją”, składającą się z 6 osób wyróżniających się wiedzą z zakresu problematyki objętej egzaminem.

W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel:
1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
2) Komendanta Głównego Policji,
3) Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
4) Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie,
5) środowiska naukowego reprezentującego jedną z dziedzin, o których mowa w art. 33, wyznaczony przez władze uczelni lub innych ośrodków naukowych,
6) organizacji zawodowych zrzeszających detektywów, wybrany z listy reprezentantów sporządzonej przez te organizacje.”;

W celu przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin Komendant Główny Policji powołuje przed planowanym egzaminem zespół, w skład którego wchodzi 3 przedstawicieli szkół Policji posiadających wiedzę z zakresu problematyki objętej egzaminem, zwany dalej „zespołem”.Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa do Komendanta Głównego Policji pisemny wniosek najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

Do wniosku, załącza się dowód opłaty egzaminacyjnej w wysokości 20 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z ostatniego kwartału poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jeżeli wniosek, został złożony po upływie wyznaczonego terminu lub nie została wniesiona opłata, wniosek pozostawia się bez rozpoznania, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podmiot uprawniony do pobierania opłaty, tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 31 ust. 2, oraz przypadki jej zwrotu, a także wysokość wynagrodzenia członków komisji i członków zespołu, mając na uwadze funkcje pełnione przez członków komisji i czas trwania egzaminu oraz nakład pracy związany z przygotowaniem pytań i zadań przez członków zespołu. Rozporządzenie może różnicować przypadki zwrotu opłaty w zależności od tego, czy przyczyna zwrotu leży po stronie osoby ubiegającej się o przystąpienie do egzaminu, czy jest od niej niezależna, dopuszczać możliwość obniżenia wysokości zwracanej kwoty w sytuacji, jeżeli odstąpienie od egzaminu nastąpiło w dniu egzaminu oraz umożliwiać potrącanie części zwracanej opłaty w związku z kosztami poniesionymi przez organizatora egzaminu.

[shadow=red]Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ustrojowych, organizacji i funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.”;[/shadow]

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej oraz jest przeprowadzany w języku polskim.
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

Zakończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione przez przewodniczącego komisji.
Osoba, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w terminie objętym wnioskiem, o którym mowa w art. 31 ust. 1, może przystąpić do egzaminu w kolejnym wyznaczonym przez Komendanta Głównego Policji terminie egzaminu, bez konieczności złożenia ponownego wniosku.”;

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres tematów egzaminacyjnych,
2) tryb wyznaczania członków komisji i członków zespołu,
3) tryb i sposób pracy komisji,
4) tryb pracy zespołu oraz sposób opracowania i przekazania Komendantowi Głównemu Policji pytań i zadań praktycznych na egzamin,
5) szczegółową organizację egzaminu, w tym sposób oceniania i czas trwania egzaminu,
6) sposób przeprowadzania i dokumentowania egzaminu,
7) wzory dokumentów egzaminacyjnych
- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego, terminowego i efektywnego przygotowania pytań i zadań praktycznych na egzamin oraz przeprowadzenie egzaminu z zachowaniem bezstronności pracy komisji.

kasia001
Posty: 1
Rejestracja: 2011-01-05, 08:29

Post autor: kasia001 » 2011-01-05, 08:34

Czy słyszał ktoś o portalu arslege? Bo szukając testów natknęłam się na ten serwis i mają tam pakiet pytań testowych na egzamin na licencję detektywa.

ODPOWIEDZ